NUTTIGE INFORMATIE

Praktische info

Betalingen

U kan in onze praktijk via bancontact  of contant betalen.

Voor de preventieve zorgen, zoals een jaarlijks nazicht en reiniging, hanteren we geconventioneerde tarieven. Bij de overige behandelingen kan het conventietarief niet altijd gevolgd worden, om een hoog niveau van kwaliteit te verzekeren.

Voor kinderen jonger dan 18 jaar wordt het conventietarief gevolgd.

Afspraak

Wij willen vragen om uw identiteitskaart en een lijst van uw medicatie mee te brengen naar de afspraak.

Bij uw eerste bezoek proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw mondgezondheid. Dit gebeurt aan de hand van een mondonderzoek en radiografieën. Zo kunnen we een individueel behandelplan opstellen en u nauwkeurig opvolgen. Ook wordt er de tijd genomen om te antwoorden op al uw vragen.

Een uitgebreid behandelplan wordt steeds duidelijk met u besproken. Hierbij voorzien we ook een globale kostenraming, en houden we rekening met uw wensen en budget.

Annulatie

Indien u niet op uw afspraak aanwezig kan zijn vraag ik u om tenminste 24 uur op voorhand te verwittigen. Zo kan een andere patiënt(e) met pijn uw afspraak invullen.

Er wordt een verzuimvergoeding aangerekend wanneer u een afspraak niet tijdig annuleert of uw afspraak niet nakomt.

Tandarts Ghekiere Oostende
Tandarts Ghekiere Oostende
Tandarts Ghekiere Oostende

Raadpleging enkel na afspraak.
Maak je afspraak op 059 70 34 53.

Nieuwe patienten

Bij een eerste onderzoek wordt er meer tijd genomen. Zo zijn de tandartsen in staat om per patiënt een individueel behandelplan op te maken waarvoor u ook een kostenraming krijgt.

Wachtdienst

In het weekend en op wettelijke feestdagen kan u tussen 9u en 18u voor urgente tandzorg en trauma’s terecht bij de tandarts van wacht. De wachtdienst levert een noodbehandeling.
Tel. 09 033 99 69 of bezoek de website www.tandarts.be/wachtdienst